HR Invest zaprasza do udziału w szkolenie online
Kompendium wiedzy zleceniodawcy transportu drogowego


Szkolenie skierowane do :

 • Pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych, logistycznych i handlowych;
 • Logistyków oraz spedytorów drogowych;
 • Kierowników oraz dyrektorów pionów odpowiedzialnych za łańcuchy logistyczne;
 • Wszystkich Klientów firm spedycyjnych i przewozów w transporcie drogowym

DATA : 09.01.2020
GODZINY : 9:00 – 17:00
MIEJSCE : ZDALNIE

Ramowy program usługi

UMOWY W PROCESIE PRZEWOZU

 • Role w procesie przewozu
 • Umowa przewozu
 • Umowa spedycji
 • Jakie informacje powinno zawierać zlecenie?
 • Potwierdzanie zleceń
 • Anulowanie zleceń
 • Kary umowne
 • Kompensaty
 • Niebezpieczne klauzule
 • Neutralizacja dokumentów
 • Dobre i złe praktyki
 • Podstawy prawne oraz wyroki sądów

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY – KLUCZOWE ASPEKTY

 • Wyszczególnione różnice między transportem międzynarodowym a krajowym
 • Konwencja CMR
 • Prawo przewozowe w Polsce
 • Kodeks cywilny
 • Odpowiedzialności przewoźnika/nadawcy/odbiorcy
 • Opóźnienia
 • Uszkodzenia
 • Terminy przedawnień
 • Prawa i obowiązki przewoźnika/nadawcy/odbiorcy
 • Listy przewozowe
 • Specjalny interes w dostawie
 • Reklamacje i roszczenia
 • Dobre i złe praktyki
 • Podstawy prawne oraz wyroki sądów

BEZPIECZEŃSTWO ŁADUNKU

 • Polisy OCP/OCS/OCPU/CARGO
 • Niebezpieczne klauzule w polisach transportowych
 • Wyłączenia w polisach transportowych
 • Skuteczna weryfikacja polis transportowych
 • Weryfikacja bezpiecznego przewoźnika i spedycji
 • Metody weryfikacyjne
 • Zapobieganie wyłudzeniom i oszustwom
 • Dobre i złe praktyki
 • Podstawy prawne oraz wyroki sądów

 

Cel szkolenia :

Zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącej transportu drogowego (CMR, KC, Prawo Przewozowe)
Zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania ww. przepisów
Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na bezpieczniejsze powierzanie ładunków
Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na efektywniejsze zlecanych przewozów
Zdobycie wiedzy pozwalającej na egzekwowanie umowy przewozu
Zdobycie wiedzy pozwalającej na wzmocnienie całego łańcucha logistycznego.

Efekty uczenia się
Uczestnicy po zakończonym szkoleniu będą znali podstawy prawne przewozu na terenie kraju i nie tylko. Nabędą także profesjonalnych umiejętności zleceniodawcy w transporcie drogowym. Nauczą się sposobów podnoszenia efektywności zlecanych przewozów.

PROWADZĄCY :

Mariusz Kołodziej – uznany ekspert w sektorze transportu drogowego. Założyciel firmy doradczo-szkoleniowej UPSWING OPTIMIZE. 14 letnie doświadczenie w branży TSL, 7 letnia praktyka szkoleniowe i ponad 5 letnie doświadczenie publicystyczne. Stały prelegent na konferencjach branżowych „Transport Manager”.

CENA :
600 zł netto / osoba

UWAGA ! MOŻLIWOŚĆ DOFIANANSWOEANIA – USŁUGA DOSTĘPNA w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/usluga/usluga/podglad?id=40519&uslugaId=849490

Kontakt – zapisy
Andrzej Olczyk

email: a.olczyk@hrinvest.pl

tel: (+48) 607 719 782