Szkolenia

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi wspierające rozwój pracowników, HR Invest proponuje swoją ofertę szkoleniową zaprojektowaną z myślą o bieżących wyzwaniach rynku.
 

HR Invest organizuje szkolenia zamknięte, przeprowadza warsztaty i treningi w zakresie zarządzania, komunikacji, sprzedaży, zagadnień technicznych. Rozwijamy kompetencje profesjonalistów, przeprowadzamy kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży, pomagamy wzmacniać pozycję rynkową kandydatów do pracy.
 

Tematyka szkoleń „Pod klucz”

Tematyka efektywności

 • Skróty klawiszowe, szybsza praca – praktyczne warsztaty dla pracowników biurowych i urzędów (8h)
 • Zwiększenie sprzedaży poprzez zapewnienie komplementarności usług (4-8h)
 • Organizacja nowego biura – od wynajmu powierzchni po ostatniego członka zespołu (8-24h)
 • Skuteczna sprzedaż telefoniczna, zwiększenie sprzedaży poprzez zapewnienie komplementarności (4-8h)
 • Profesjonalna rekrutacja oraz weryfikacja kompetencji kandydatów (8-16h)
 • Kreatywność – ćwiczenia i nauka poszukiwania nowych rozwiązań (4-8h)

Tematyka dla młodzieży

 • Pierwsza praca – prawa i obowiązki (4-8h)
 • Pracownik kancelaryjno-biurowy – szkolenie kompetencji zawodowych (16-40h)
 • Sekretarka-asystentka – szkolenie kompetencji zawodowych (16-40h)
 • „Klucz do kariery” – warsztaty przygotowania zawodowego dla młodzieży licealnej (4-8h)
 • „Sztuka komunikacji” – teoria i trening postawy asertywnej dla młodzieży licealnej (2-8h)
 • „Równy z równym” – warsztaty przeciwdziałania dyskryminacji dla młodzieży licealnej (2-8h)
 • „Rywalizacja w strategii fair play” – warsztaty z elementami gier planszowych dla młodzieży licealnej (4-8h)

Tematyka kadrowa i bhp

 • Praktyczne aspekty RODO (4-8h)
 • ABC małego biznesu (8-16h)
 • ABC przedsiębiorczości z elementami KP i przepisami BHP (24-40h)
 • Specjalista ds. kadr i płac (24-40h)
 • Tworzenie i zarządzanie ZFŚS (4-8)
 • Tworzenie dokumentów firmowych, regulaminów i rozporządzeń (8-16)
 • Szkolenie wstępne BHP dla stażystów i nowozatrudnionych (3-8h)
 • Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej (4-8h)
 • Szkolenia okresowe BHP dla robotników, pracowników inżynieryjno-technicznych, kierowników (8-16h

Tematyka zarzadzania

 • Agencja Pracy – od zgłoszenia po pierwszy kontrakt (16-24h)
 • Development center – diagnoza i rozwój własnego zespołu, szkolenie dla wewnętrznego działu HR (8-16h)
 • Wynajem pracowniczy – zagadnienia formalno-organizacyjne (8-16h)
 • Kafeteria wynagrodzeń – materialne i niematerialne czynniki motywujące (4h)
 • Motywowanie pracowników – praktyczny trening motywowania (2-4h)
 • Autorytet i wywieranie wpływu (4-8h)
 • Zarządzanie konfliktem (2-4h)
 • Metodologia prowadzenia spotkań działu (4-8h)
 • Konstruowanie skutecznej krytyki, warsztat dla kadry zarządzającej (4-8h)
 • Monitorowanie i monitowanie. Osiąganie zamierzonych rezultatów zespołu pracowniczego (4-8h)

Jak pracujemy?

Reagujemy na wszelkie sugestie naszego Klienta w celu dostarczenia usługi odpowiadającej określonym wymaganiom.

Szkolenia „Szyte na miarę”

1. Analiza potrzeb Klienta

Do każdego projektu szkoleniowego podchodzimy indywidualnie. Analizujemy bieżący sposób działania firmy lub organizacji i porównujemy go z oczekiwaniami im stawianymi. Pod tym kątem nasi specjaliści przygotowują program, materiały szkoleniowe oraz ćwiczenia.

2. Projektowanie szkolenia

Nasze szkolenia dostosowane są do celów, potrzeb oraz aktualnej sytuacji zespołu. Swoje projekty szkoleniowe przygotowujemy indywidualnie. Zarówno program, jak i ćwiczenia dopasowane są do specyfiki grupy docelowej. Pod uwagę bierzemy misję i strategię firmy, strukturę organizacyjną, stanowiska i zakres zadań poszczególnych pracowników.

3. Przeprowadzenie szkolenia

Szkolenia przeprowadzamy na terenie siedziby Klienta, w naszej sali konferencyjnej w Gdańsku lub w zewnętrznych salach szkoleniowych – zależnie od potrzeb i wymagań naszych Klientów. Szkolenia prowadzimy w niewielkich grupach (8-14 osób), w formie aktywnych warsztatów, obejmujących symulacje, ćwiczenia zespołowe, case study.

4. Ocena szkolenia

Po każdym szkoleniu prosimy uczestników o ewaluację warsztatów i trenera na przygotowanych ankietach. Ma to na celu doskonalenie sposobu przeprowadzania warsztatów i projektowania ćwiczeń, a także ciągłe podnoszenie umiejętności naszych trenerów. Zależy nam również na sprawdzeniu efektywności szkolenia.

Kluczowe korzyści

N
Wyższe kwalifikacje – większa efektywność – wyższe zyski dla firmy
N
Wyższe kompetencje interpersonalne pracowników – poprawa komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa – mniej konfliktów i lepsza atmosfera pracy
N
Pozytywny wizerunek na rynku – wzrost przewagi konkurencyjnej firmy
N
Większe zaangażowanie i lojalność pracowników – mniejsza fluktuacja kadr – mniejsze koszty związane z rekrutacją nowych pracowników
N
Zadowolony pracownik – bardziej zmotywowany do pracy

Nasi trenerzy i zespół

Joanna Sawicka-Budziak

Joanna Sawicka-Budziak

Akredytowany coach ACC pracująca zgodnie z kodeksem etycznym ICF – International Coach Federation. Posiada 20 lat doświadczenia zawodowego. Właścicielka firmy, menadżer sprzedaży, szkoleniowiec. Uśmiechnięta, empatyczna, z szeroko otwartymi oczami, zawsze gotowa zadać pytanie.

 

Paweł Marczykowski

Paweł Marczykowski

Magister psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, posiadający uprawnienia pedagogiczne. Praktyk headhuntingu, rekrutacji i selekcji pracowników, trener kreatywności oraz twórca holistycznych programów rozwojowych opartych o Development Centre. Ukończył cykl kursów z tematyki Public Relations oraz Employer Branding. Chętnie przekazuje swoją wiedzę i rozwija kompetencje młodzieży.

 

mgr inż. Łukasz Zborowski

mgr inż. Łukasz Zborowski

Szef Zespołu Kształcenia Bałtyckiego Hufca ZHP Gdańsk – Portowa im. Obrońców Westerplatte. Jako trener realizuje tematykę autorytetu i wywierania wpływu, zarządzania konfliktem i motywowania podległego zespołu. Integruje grupy niestandardowymi działaniami team-buildingowymi. W zespole dydaktycznym HR Invest odpowiada za standardy dotyczące usług szkoleniowo-rozwojowych oraz planowanie i realizację ewaluacji usług szkoleniowo-rozwojowych.
Anna Chraniuk

Anna Chraniuk

Coach Izby Coachingu, Coach ACC ICF, Akredytowany Superwizor Izby Coachingu, Mentor, dyplomowany Trener Biznesu, certyfikowany trener FRIS®, dyplomowany doradca zawodowy. Współautorka bloga o superwizji dla coachów www.supervisiontime.pl oraz jedynej w Polsce książki na temat Superwizji w coachingu.

 

Barbara Żaczek

Barbara Żaczek

Ekspert w budowaniu zespołów, współtwórca sukcesu i rozwoju firm do 450 osób. Kreatorka strategii personalnej przedsiębiorstw, twórca projektów i wdrożeń procesów podnoszących kwalifikacje oraz określających ścieżki kariery. Specjalistka zarządzania zmianą, zarządzania ryzykiem, zarządzania zespołami rozproszonymi. Członek klubu HRBP przy Olivia Business Centre w Gdańsku. Prowadzi konsultacje dla managerów i zarządów firm.
Małgorzata Beger

Małgorzata Beger

Specjalizując się w zagadnieniach twardego HR, korzystając z aktualnej wiedzy w oparciu o publikacje INFOR przeznaczone dla specjalistów ds. płac i rozliczeń, kadrowych i księgowych, dzieli się wiedzą z zakresu kadr, płac i zagadnień formalno-prawnych związanych z działaniem przedsiębiorstw. W zespole dydaktycznym HR Invest odpowiada za audyt wewnętrzny działań w zgodności ze standardami szkoleniowymi.
Gosia Olewnik

Gosia Olewnik

Certyfikowany Coach ICF na poziomie ACC, certyfikowany trener metody Points of You®, zdobywający szlify u samych twórców metody z Izraela. Wspiera rozwój twardego biznesu poprzez coaching i mentoring najwyższej kadry managerskiej oraz właścicieli firm. Od 17 lat zbiera cenne dla siebie doświadczenia z różnych dziedzin, przede wszystkim dzięki relacjom z wieloma środowiskami zawodowymi.
Berenika Gocłowska

Berenika Gocłowska

Akredytowany coach ICF na poziomie ACC oraz Reiss Motivation Master. Trener biznesu i szkoleniowiec – zrealizowane ponad 2500 godzin szkoleniowych. Koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań oraz inspirowaniu innych do zmiany i rozwoju. Od kilkunastu lat zarządza zespołami ludzkimi, doradza przedsiębiorstwom, koordynuje projekty a przede wszystkim szkoli nowoczesne kadry gospodarki.

 

Sebastian Majer

Sebastian Majer

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas wieloletniej pracy dla różnorodnych branż, w tym przemysłu ciężkiego, prowadzi doradztwo w zakresie bhp oraz prawnej i technicznej ochrony pracy oraz szkolenia w oparciu o case study.

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży.
 
Kontakt